انتخاب کارگردان دزدان دریایی کارائیب ۵ برای ساخت فیلم Tron 3 با بازی جرد لتو

irandvdiran ۳۰ دی ۱۴۰۱