آواتار 2 با عبور از مرد عنکبوتی به جایگاه ششمین فیلم پرفروش تاریخ سینما رسید

irandvdiran ۳۰ دی ۱۴۰۱