فروش جهانی فیلم “No Hard Feelings” از 50 میلیون دلار عبور کرد.

irandvdiran ۱۴ تیر ۱۴۰۲